Demokraatia

Demokraatia (kr dēmos “rahvas” and kratos “võim” ehk rahva võim) on poliitiline süsteem, mille kohaselt teostab võimu hääleõiguslik kodanikkond vastavalt enamuse tahtele ja ainult olulisuse põhimõttel. Demokraatia peab rahvast ühendama, mitte lõhestama, vastandama või killustama.

Demokraatia on vahend, mille kaudu me saame garanteerida, et kõik see, mis on kodanikkonna jaoks ÜHISELT OLULINE, oleks riigis tagatud ja kaitstud (nt energia, vesi, maksusüsteem, ühisvara, haridus, tervishoid, turvalisus jne).

 • Otsedemokraatia – olulistes riigiküsimustes korraldatakse rahvahääletusi
 • Õiglane esindusdemokraatia
  • valitakse esindajad põhimõttel alt-üles (küla, vald, riigikogu)
   • alt-üles valitud esindajaid valitakse kodanike endi seast, kes on valijate jaoks tuntud ja usaldusväärsed
   • usalduse kaotanud esindajaid saab vajadusel tagasi kutsuda (ehk välja vahetada asendusliikmete vastu).

Demokraatia lõppeb seal, kust algavad isikliku tasandi huvid, milleks on ka erakondlikud (väikse juhtgrupi) huvid.

 • Ebaõiglane esindusdemokraatia on Partokraatia, kus erakonna esindajad valitakse üleriigilistel valimisetel nimekirjade alusel
  • nimekirjade alusel toimuvate valimiste kohaselt võivad saada meie esindajaks ka väga väikese häältearvuga isikud
  • valituks osutunud erakonna liikmed esindavad tegelikkuses rahva asemel vaid väheste ehk endi huve.

Author: EEK OrgGrupp