Erakond Eesti Kodanikud Liitumisavaldus

Teadmiseks! Suurem osa Eesti inimestest on täna erakondade ja organisatsioonide mõjuvõimu või juhtide diktaadi all, mis mõjutab otseselt inimeste elu. Kodanik võib jääda ilma oma töökohast, mille tulemusena võib kaotada ka pangalaenuga soetatud kodu jne. Seetõttu oleme otsustanud austada inimeste soovi end erakonna liikme või toetajaliikmena mitte avalikustada.

Liitumisavalduse saad ka siin välja printida!

Author: EEK OrgGrupp