Riigivara ehk kodanikkonna omand ja omanikutulu

Turumajanduse põhimõtte kohaselt on omandilt saadav kasum Omanikutulu. Meil, Eesti Vabariigi kodanikel, on ühisvara (riigivara) ehk kodanikkonna kaasomand, millelt on õigus saada omanikutulu.

Täna käsutavad ja haldavad meie omandust erakonna poliitikud valitsemise korras. See soodustab ühtlasi maksumaksja raha väärkasutust ja korruptsiooni, mida teame minevikust ning näeme tänagi.

Sellisele ebaõiglasele kodanikkonna kohtlemisele tuleb teha lõpp ja vormistada seadusandluse korras riigivara üleminek kodanikkonna omandisse.

Eesti Kodanike Elatisrahafond on Eesti Vabariigi seadusega asutatud avalik-õiguslik juriidiline isik, mis on kogu kodanikkonna kaasomandi haldaja ja käsutaja. Fondi omanikeks on kõik Eesti Vabariigi kodanikud sünnist surmani. Sünniga saab uus Kodanik riigifirma omanikuks.

Omanikutulu moodustub ühisvara tootlikkusest ehk meie ühisettevõtete (riigifirmade) kasumist.

Selle kohta, kuidas elatisraha moodustub, kirjutame lahti lähitulevikus.

Järgneb ..

Author: EEK OrgGrupp