Partokraatia

Partokraatia on ühe või mitme erakonna (partei) võim, mis on kodanikkonna võimu (rahvavõimu) ehk tõelise demokraatia absoluutne vastand. Sest:

 • erakonnad esindavad peaaegu alati rahva vähemust
 • erakonnapoliitika on juba oma olemuselt killustav ja lõhestav, kuna igal erakonnal on oma toetajaskond
 • erakonnad tegelevad ainult erakonna kitsaste huvidega, sest eesmärgiks on võimule saamine või seal püsimine
 • riigikogu saadikuid nimetavad erakonnad nimekirjade alusel, mille koostavad erakonna liidrid
 • riigikogu liikmed ei ole oma otsustustes vabad, vaid alluvad erakonna liidrite ettekirjutustele
 • riigikogu liikmed ei ole rahva esindajad vaid erakonna esindajad
 • riigikogu koalitsiooni erakonnad moodustavad valitsuse ehk riiki valitsevad ja võimu tarvitavad (võimutsevad) erakonnad
 • valitsuse erakonnad värbavad ametnikke, tingimusel et nad kuuletuvad erakonnale
 • ametnik ei teeninda rahvast, vaid võimul olevaid erakondi, mis tingib ebaõiglase kohtlemise
 • selle tulemusena luuakse parteiriik, ametnike riik, politseiriik jne
 • selle tulemusena kuritarvitatakse rahva nimel maksumaksja raha:
  • riigikogu erakondi rahastatakse maksumaksja kulul, millel puudub kodanikkonna enamuse mandaat
  • rahastatakse erakonna kitsastest huvidest tulenevaid projekte
  • rahastatakse ülepaisutatud riigiaparaati
  • jne

Vaata ka: demokraatia

Author: EEK OrgGrupp