Partokraatia

Partokraatia on ühe või mitme erakonna (partei) võim, mis on kodanikkonna võimu (rahvavõimu) ehk tõelise Demokraatia absoluutne vastand. Sest:

 • erakonnad esindavad peaaegu alati rahva vähemust
 • erakonnapoliitika on juba oma olemuselt killustav ja lõhestav, kuna igal erakonnal on oma toetajaskond
 • erakonnad tegelevad ainult erakonna kitsaste huvidega, sest eesmärgiks on võimule saamine või seal püsimine
 • riigikogu saadikuid nimetavad erakonnad nimekirjade alusel, mille koostavad erakonna liidrid
 • riigikogu liikmed ei ole oma otsustustes vabad, vaid alluvad erakonna liidrite ettekirjutustele
 • riigikogu liikmed ei ole rahva esindajad vaid erakonna esindajad
 • riigikogu koalitsiooni erakonnad moodustavad valitsuse ehk riiki valitsevad ja võimu tarvitavad (võimutsevad) erakonnad
 • valitsuse erakonnad värbavad ametnikke, tingimusel et nad kuuletuvad erakonnale
 • ametnik ei teeninda rahvast, vaid võimul olevaid erakondi, mis tingib ebaõiglase kohtlemise
 • selle tulemusena luuakse parteiriik, ametnike Riik, politseiriik jne
 • selle tulemusena kuritarvitatakse rahva nimel maksumaksja raha:
  • riigikogu erakondi rahastatakse maksumaksja kulul, millel puudub kodanikkonna enamuse mandaat
  • rahastatakse erakonna kitsastest huvidest tulenevaid projekte
  • rahastatakse ülepaisutatud riigiaparaati
  • jne

Kurioosum: 2014. aastal muudeti Reformierakonna valitsuse poolt Karistusseadustikku, mille kohaselt jäeti välja säte kriminaalseks kuulutatud erakondade sundlõpetamise kohta. Kui see säte endiselt kehtiks, ei tohiks selle järgi kuritegelikku Keskerakonda meie riigis enam olla.

Vaata ka: demokraatia

Author: EEK OrgGrupp