Konservatism

Konservatism (ladina keeles: conservo – alal hoidma, säilitama) on poliitiline ideoloogia, mille aluseks on ajalooliselt väljakujunenud traditsioonilised väärtused.

Konservatism tähendab eksisteerinud traditsioonide, institutsioonide, religiooni, põhimõtete ja väärtuste säilitamist ning eelistab järk-järgulist arengut.

Konservatismi iseloomustavad järgmised põhimõtted.

  • isikuvabadused – mida vähem isikul vabadusi otsustamaks oma elu üle, seda konservatiivsem
  • sõnavabadus – mida vähem sõnavabadust, seda konservatiivsem (tuleneb ajaloost, mil inimestel sõnavabadust pole olnud)
  • religioon – mida rohkem sekkub religioon riigiasjadesse, seda konservatiivsem
  • keel ja kultuur – rahvuslik
  • Euroopa Liit – konföderatiivne ehk riikide õigusaktid on ülemad – rohkem isesisvust

Vaata ka: Maailmavaade

Author: EEK OrgGrupp