Konservatism

image_pdf

Konservatism (ladina keeles: Conservo – alal hoidma, säilitama) on poliitiline ideoloogia, mille aluseks on traditsioonilised väärtused. Vajadus säilitada ajalooliselt kujunenud väärtused.

Konservatism tähendab seni eksisteerinud traditsioonide, institutsioonide, religiooni, põhimõtete ja väärtuste säilitamist ning eelistab järk-järgulist arengut.

Konservatismi iseloomustavad järgmised põhimõtted.

  1. Riik on nagu organism ja seetõttu on ühiskonna heaolu tähtsam kui selle koostisosade (sotsiaalsed grupid, huvigrupid, indiviidid) heaolu.
  2. Inimesed on ebavõrdsed ja see peab kajastuma ka sotsiaalses kihistumises. Seetõttu tuleb nii privileegid kui kohustused jagada inimeste vahel ebavõrdselt. Et tavaline inimene on poliitiliselt ebakompetentne, siis peaks riiki valitsema väikesearvuline eliit kvalifitseeritud inimesi.
  3. Kehtivad institutsioonid on vanad sellepärast, et nad on head.
  4. Võim: Konservatiivid tunnevad suurt austust põhiseadusliku võimu vastu ning usuvad, et valitsus peab olema tugev ja kodanikud peavad sõna kuulama.
  5. Omakasupüüdlikkus, irratsionaalsus ja agressiivsus on inimloomusele kaasasündinud jooned. Seetõttu hülgavad konservatiivid utoopiad, mis tuginevad altruismile, ratsionaalsusele ja puhtale heatahtlikkusele. Sotsiaalse pahe ravimine võib nende arvates osutuda hullemaks kui haigus ise.
  6. Kiriku ja riigi liit – Poliitika ja moraali ning moraali ja religiooni vahel peab olema tihe side. Konservatiivid pööravad suurt tähelepanu patriotismile ja selle tugevdamisele, samuti väärtustavad nad rahvuslust ja perekonda.
image_pdf

Author: admin