Kodanikkonna võim

Tahame muuta põhiseaduse § 1 sõnastust!

Põhiseaduse § 1 kohaselt on kõrgeima riigivõimu kandja Rahvas. See aga on eksitav ja ei ole üheselt mõistetav ning vajab põhiseaduses muutmist.

Muuta § 1 sõnastust: Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on kodanikkond. Põhjendused:

 • eesti rahva hulka kuuluvad kõik inimesed, kes elavad Eesti Vabariigis kas alaliselt või ajutiselt. Nendeks on eestlased, venelased, ukrainlased jm rahvused. Rahva seas on ka neid, kel ei ole Eesti kodakondsust;
 • ei ole mõeldav, et teiste riikide kodanikud (sh ka kodakondsuseta isikud) saaksid teostada võimu riigis, mille kodanikud nad ei ole – ei riiklikul ega kohalikul tasandil.

Kodanikkonna võim

Eesti Vabariigis teostab võimu ainult hääleõiguslik kodanikkond. Kodanikkond esindab rahvast ning teostab võimu esindusdemokraatia ja otsedemokraatia alusel.

Ja see on õiglane!

 • Ebaõiglane on see, et välisriigi Kodanik või mittekodanik saab meie riigis kohalikul tasandil võimu teostada.
  • Ei ole mõeldav, et Eesti Vabariigi kodanik osaleks teistes riikides võimu teostamises, ning veel vähem saaks ta seda nõuda.

Kuidas kodanikkond võimu teostab?

Otsedemokraatia teel korraldatakse olulistes küsimustes ja avaliku kõrgendatud huvi korral rahvahääletusi.

Esindusdemokraatia teel valitakse kodanikkonna esindajaid põhimõttel alt-üles:

 • Külakogu
  • moodustub majapidamiste esindajatest, kes on hääleõiguslikud kodanikud
   • külakogu valib endi hulgast külavanema
 • Valla- ja Linnakogu
  • moodustub valitud külavanematest
   • valla- ja linnakogu valib endi hulgast valla- ja linnavanema
  • valla- ja linnakogu valib endi hulgast esindaja riigikogusse
 • Riigikogu
  • moodustub valla- ja linnakogu hulgast valitud esindajatest
   • riigikogu valib endi hulgast riigikogu vanema ja asevanemad
    • riigikogu kinnitab ametisse riigivanema

Vt Valimissüsteem »

Author: EEK OrgGrupp