Kodanikkonna võim

image_pdf

Tahame muuta põhiseaduse § 1 sõnastust!

Põhiseaduse § 1 kohaselt on kõrgeima riigivõimu kandja rahvas. See aga on eksitav ja ei ole üheselt mõistetav ning vajab põhiseaduses muutmist.

§ 1. Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas.

Muuta: Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on kodanikkond. Põhjendused:

  • eesti rahva hulka kuuluvad kõik inimesed, kes elavad Eesti Vabariigis kas alaliselt või ajutiselt. Nendeks on eestlased, venelased, ukrainlased jm rahvused. Rahva seas on ka neid, kel ei ole Eesti kodakondsust;
  • ei ole mõeldav, et teiste riikide kodanikud (sh ka kodakondsuseta isikud) saaksid teostada võimu riigis, mille kodanikud nad ei ole – ei riiklikul ega kohalikul tasandil.

Kodanikkonna võim

Eesti Vabariigis teostab võimu ainult hääleõiguslik kodanikkond. Kodanikkond esindab rahvast ning teostab võimu esindusdemokraatia ja otsedemokraatia alusel.

Ja see on õiglane!

Kuidas kodanikkond võimu teostab?

Esindusdemokraatia teel valitakse põhimõttel alt-üles asula- ja asumikogud, siis valla ja linnaosa volikogud ja seejärel riigikogu:

  • asula ja asumi kohalik hääleõiguslik kodanikkond valib asula- ja asumikogu ning -vanema
    • asumivanematest moodustub 87 valla ja linnaosa volikogu
      • valla ja linnaosa volikogu valib oma liikmete hulgast 87 esindajat riigikogusse, ca üks esindaja 10 000 hääleõigusliku kodaniku kohta

01.01.2019 seisuga oli Eesti Vabariigi hääleõiguslikke kodanikke 887 420 ning 15 linna ja 64 valda. Tallinnas on 9 volikogu (8 linnaosa +1 pealinna volikogu), kokku 87 valla ja linnaosa volikogu. Igast volikogust valitakse üks esindaja riigikogusse. Riigikogus on 87 liiget (9+14+64).

Vt Valimissüsteem »

image_pdf

Author: admin