Maailmavaade

image_pdf

Poliitiline ehk ideoloogiline maailmavaade on majanduslike ja väärtuspõhiste tõekspidamiste kogum. Maailmavaade jaguneb:

 • majanduslikult:
  • vasakpoolne ehk vasakpoolsus
  • parempoolne ehk parempoolsus
 • väärtuspõhiselt:
  • liberaalne ehk liberalism
  • konservatiivne ehk konservatism

 

Tänapäeval ei ole ühtki poliitilist jõudu, mis oleks puhtalt üks või teine -ism. Maailmavaadete kohta on erinevaid käsitlusi, mis on valdavalt niivõrd segased ja demagoogilised, et annavad alust lõpututele tõlgendamistele ja vandenõuteooriatele. Kohati jääb mulje, justkui oleks see sihilik taotlus, et inimene ei saaks sisuliselt aru, mille või kellega tegu on.

Meie püüame käsitleda maailmavaadet võimalikult üheselt mõistetavalt, tuginedes olulistele faktoritele.

Vasakpoolsust kirjeldab alljärgnev:

 • riik – mida enam riik reguleerib ja sekkub isiku (füüsilised ja juriidilised) tegemistesse ja ellu, seda enam vasakul
 • omandriigiomand; mida vähem isikul omandiõigusi, eraomandit, tootmisvahendite eraomandust, seda enam vasakul
 • maksud – mida enam makse ja mida kõrgemad on maksud, seda enam vasakul
 • majandus – mida vähem vabaturumajandust, seda enam vasakul
 • keel ja kultuur – kosmopoliitiline
 • haridus – tasuta alg-, kesk-, eri- ja kõrgharidus
 • tervishoid – riiklik ja tasuta

Parempoolsust kirjeldab alljärgnev:

 • riik – mida vähem riik reguleerib ja sekkub isiku (füüsilised ja juriidilised) tegemistesse ja ellu, seda enam paremal
 • omand – mida vähem riigiomandust ja rohkem isikul omandiõigusi, eraomandust, seda enam paremal
 • maksud – mida vähem makse ja mida madalamad on maksud, seda enam paremal
 • majandus – mida rohkem on vabaturumajandust, seda enam paremal
 • keel ja kultuur – rahvuslik
 • haridus – tasuta alg- ja keskharidus, tasuline eri- ja kõrgharidus
 • tervishoid – eraettevõtlus ja tasuline

Väärtuspõhiselt liberaalsed:

 • isiku vabadus – mida enam isikul vabadusi otsustamaks oma elu üle, seda enam liberaalsem
 • sõnavabadus – mida rohkem sõnavabadust, seda liberaalsem (tänapäeval on sõnavabadus selektiivne)
 • euroopa liit – föderatiivne ehk liidu õigusaktid on ülemad – vähem iseseisvust

Väärtuspõhiselt konservatiivsed:

 • isiku vabadus – mida vähem isikul vabadusi otsustamaks oma elu üle, seda enam konservatiivsem
 • sõnavabadus – mida vähem sõnavabadust, seda konservatiivsem (tuleneb ajaloost, mil inimestel sõnavabadust pole olnud)
 • euroopa liit – konföderatiivne ehk riikide õigusaktid on ülemad – rohkem isesisvust

Tänaseks on ideoloogilised määratlused arenenud niivõrd demagoogiliseks ja kallutatuks, et inimesed ei saa enam isegi aru, mis on mis. Sellepärast kohtab ka aeg-ajalt meedia vahendusel koomilisi nähtusi, kus nii mõnigi liberaalsete vaadete pooldaja seisab kirglikult sõnavabaduse piiramise eest ning konservatiivid on hakanud teisalt jällegi sõnavabadust kaitsma.

image_pdf

Author: admin