Ebaõiglane erakonnapoliitika

 

Erakonnapoliitika soodustab killustunud ja lõhenenud ühiskonna teket, kus inimesi aetakse meelega ja sihikindlalt tülli ning külvatakse vaenu oma kodanikkonna ja kogu rahva seas.

Õiglane on, et Riigikogu ja kohaliku võimu esindajaid ei valitaks ÜLERIIGILISELT erakondade hulgast, sest:

Ebaõiglane poliitika Õiglane poliitika
Esindusdemokraatia on silmakirjalik Esindusdemokraatia kaudu osalevad kõik
Esindatakse ainult erakonna huve Erakonnata poliitika ühendab kodanikkonda
erakondlik poliitika killustab rahvast Alt-üles valimine ja võimu teostamine
Ülalt-alla valimine ja võimu teostamine Kodanikkonna huvide esindamine
Rahva nimel rääkimine kodanikkond ise osaleb ja esindab rahvast
Valijaile on enamus kandidaadid tundmatud Enamus valijaid tunneb kandidaate
Juhtliidrite soov võimul püsida Fookus on Eesti huvide eest seismisel
Erakonna populistlikud lubadused Puudub vajadus lubadusi anda
 • alt-üles põhimõttel toimiva valimissüsteemi puhul ei ole enam vajadust erakonnapoliitika järele, kuna see killustab ühiskonda ega esinda kogu kodanikkonda
  • erakonnad esindavad ainult kas väikese grupi huve või ühe persooni võimuiha
  • erakonnad tegelevad võimulesaamise ja võimulpüsimisega, mitte rahva heaoluga
  • erakonna liikmetel on oht sattuda erakondade juhtkonna mõjuvõimu alla, mis takistab neil teha vabu valikuid ja väljendada avalikult eriarvamusi
   • võimul olles paigutavad erakonnad ametitesse ja muudele töökohtadele oma liikmeid mitte kvalifikatsiooni vaid lojaalsuse alusel
   • sellest tulenevalt ei ole erakonna liikmed enam vabad tegema otsuseid oma südametunnistuse järgi, sest see võib neile maksma minna nende töökoha
 • valimisteks ettevalmistumise protsess on liialt kulukas ja aeganõudev

Alt-üles põhimõttel valitud esindajaid on võimalik igal ajal tagasi kutsuda.

Üleriigilised erakondade ja üksikkandidaatide valimised tuleb asendada valimistega põhimõttel alt-üles, mille kohaselt peavad kodanikud saama valida enda hulgast neid, keda tunnevad ja usaldavad. Alt-üles valitud esindajad on kohaliku elu vajaduste ja probleemidega kõige paremini kursis ja huvitatud ka nendega tegelemisest.

 • Seetõttu saavad nad edastada kohaliku elu küsimusi riigikogule või valitsusele ilma bürokraatlike vahelülide ja erakondade isiklikest huvidest tingitud takistusteta, tagades seeläbi kodanikes ka tugevama õiglustunde.

Riigikogu valitakse valdade ja linnaosa volikogude poolt, kust igast valitakse omakorda üks esindaja. Selline riigikogu toimib Eesti kodanikkonna huvides ega jagele võimu pärast sarnaselt erakondadega.

Vaata ka: Kodanikkonna võim ja Valimissüsteem

Author: EEK OrgGrupp