Tervishoiusüsteem

Tervishoiusüsteem vajab kardinaalseid muudatusi ja ümberkorraldusi. Tänane tervishoiusüsteem on kasuahnuse  ja rumaluse tulemus, mille eesmärk on teenida kasumit ja mitte tegeleda inimeste ravimisega, sest ravimine on tervishoiuteenuseid osutava äriühingu jaoks liialt kulukas.

Selle tulemusena on Eesti tervishoiusüsteem maailma kõige kallim. Hinnad on kujunenud põhjendamatult kõrgeks, sest meditsiiniettevõtjate huvi on teenida kasumit. Sellises süsteemis ei jätku meil kunagi rahalisi vahendeid raviteenuste osutamiseks.

See kõik soosib korruptiivset ja kuritahtlikku tegevust, mida ilmestavad muuhulgas patsiendile juurde kirjutatud olematud raviteenused, pikad ravijärjekorrad ja ka paljude raviprotseduuride raske kättesaadavus.

Tänane perearstisüsteem toimib pearaha alusel. Mida vähem perearst osutab tervishoiu raviteenuseid, seda rohkem jääb talle raha kätte. See tekitab olukorra, kus perearstid ei tegele mitte inimeste ravimise, vaid hoopis ettevõtlusega.

Meie riigisüsteemi kohaselt ei tegele tervishoid ettevõtluse ega kasumi teenimisega, vaid on orienteeritud inimeste tervise eest hoolitsemisele. Riiklik tervishoiusüsteem on kodanikkonnale tasuta. Erameditsiini teenuste osutamine on eraettevõlus ja seda ei rahastata maksumaksja arvelt.

Kuna kodanikkond on huvitatud, et inimesed oleksid terved, on riigi ülesanne seista inimeste tervise eest. Selleks tuleb tegeleda terviseküsimustega eelkõige ennetavalt. See hõlmab eelkõige tervisespordi rahastamist.

Ma tahan usaldada om tervise ja elu inimeste hoolde, kes minust hoolivad!

Author: EEK OrgGrupp