Posted in Programm

ÕIGLAST RIIKI EI PEA LUBAMA – SEDA PEAB TAHTMA!

Meie, Eesti Vabariigi kodanikud, avaldame TAHET muuta kardinaalselt olemasolevat riigisüsteemi! Kodanikkonna võim Me tahame riiki, kus toimib kodanikkonna võimu teostamine esindus- ja otsedemokraatia kaudu: esindusdemokraatia…

Loe edasi » ÕIGLAST RIIKI EI PEA LUBAMA – SEDA PEAB TAHTMA!
Posted in Programm

Tervishoiusüsteem

Tervishoiusüsteem vajab kardinaalseid muudatusi ja ümberkorraldusi. Tänane tervishoiusüsteem on kasuahnuse  ja rumaluse tulemus, mille eesmärk on teenida kasumit ja mitte tegeleda inimeste ravimisega, sest ravimine…

Loe edasi » Tervishoiusüsteem
Posted in Programm

Valimissüsteem ja valimised

Meie eesmärk on anda kogu võimutäius kodanikkonnale. Selleks tuleb muuta kardinaalselt kogu valimissüsteemi, sealhulgas ka -seadusi. Meie taotlus on: riigikogu ja kohaliku võimu esindajaid ei…

Loe edasi » Valimissüsteem ja valimised
Posted in Programm

Kodanikkonna võim

Tahame muuta põhiseaduse § 1 sõnastust! Põhiseaduse § 1 kohaselt on kõrgeima riigivõimu kandja Rahvas. See aga on eksitav ja ei ole üheselt mõistetav ning…

Loe edasi » Kodanikkonna võim
Posted in Programm

Eesti Vabariigi põhiseadus

Kas põhiseadust on vaja muuta? Jah, me tahame kodanikena, et põhiseadus saaks olema üheselt mõistetav. Selleks on vaja korraldada rahvahääletus. Muudatusettepanekud alljärgnevalt: § 1. Eesti…

Loe edasi » Eesti Vabariigi põhiseadus
Posted in Programm

Regionaalpoliitika

Regionaal- ja maaelupoliitika eesmärk on terviklik ja tasakaalukas piirkondade areng: tuleb lõpetada maa müümine välisriikide kodanikele ja välismaistele ettevõtetele tuleb peatada elanike meelitamine suurtesse linnadesse…

Loe edasi » Regionaalpoliitika
Posted in Programm

Haridussüsteem

Haridus on üks kolmest alustalast, mille puhul saab iga mõistlik Kodanik aru, et selle rahastamine maksusüsteemi kaudu tuleb ühiselt odavam kui eraviisiliselt. Hariduse rahastamine on…

Loe edasi » Haridussüsteem
Posted in Programm

Euroopa Liit ja NATO

Põhiseaduse § 1 järgi on Eesti iseseisvus ja sõltumatus aegumatu ning võõrandamatu. Sellest tulenevalt on siseriiklik õigus ülimuslik Euroopa Liidu direktiivide ees ja vastuolus olevad…

Loe edasi » Euroopa Liit ja NATO
Posted in Programm

Riigivara ehk kodanikkonna omand ja omanikutulu

Turumajanduse põhimõtte kohaselt on omandilt saadav kasum Omanikutulu. Meil, Eesti Vabariigi kodanikel, on ühisvara (riigivara) ehk kodanikkonna kaasomand, millelt on õigus saada omanikutulu. Täna käsutavad…

Loe edasi » Riigivara ehk kodanikkonna omand ja omanikutulu
Posted in Programm

Maksusüsteem

Tutvu ka: maksudega enne ja pärast aastat 2018. Riigi ehk ühise kokkuleppe alusvundamendi moodustavad HARIDUS, TERVIS ja TURVALISUS, mille kulutuste katmine on iga ühe jaoks eraldi…

Loe edasi » Maksusüsteem