Maksusüsteem

Tutvu ka: maksudega enne ja pärast aastat 2018.

Riigi ehk ühise kokkuleppe alusvundamendi moodustavad HARIDUS, TERVIS ja TURVALISUS, mille kulutuste katmine on iga ühe jaoks eraldi liialt koormav. Seetõttu on mõistlik rahastada neid valdkondi kodanikkonnal ühiselt. Need on kolm alustala, mille ümber kujundatakse õiglane Riik.

Eesti Vabariigis on vaja läbi viia kardinaalne maksureform. Uus maksusüsteem saab olema lihtne, arusaadav, kergesti kontrollitav ja igale kodanikule märkamatu koormusega. Tänaste maksude asemel kehtestatakse üks riigimaks, milleks on Tarbemaks. Muud maksud ning lõivud on vajadus- ja projektipõhised.

Otseste ja muude liigsete maksude kaotamine suurendab ettevõtete ekspordivõimekust ning soodustab siseturul hinnastabiilsust ja palgatõusu.

 • Madalate maksude korral jääb inimestele rohkem raha kätte, mis omakorda suurendab nende tarbimisvõimekust.
  • Tarbimisvõimekuse kasv suurendab ühtlasi maksulaekumist, millest osa kantakse omanikutulufondi.
   • Mida võimekamad on tarbijad, seda enam aitavad nad kaasa vähemvõimekaid.
    • Selle tulemusena väheneb tänu jõukamatele ka vaeste osakaal ühiskonnas.

Selline maksusüsteem:

 • on õiglane
 • vähendab bürokraatiat
 • on vähem kulukas
 • on vähem aeganõudev
 • ei vaja praktiliselt kontrollimist
 • vähendab üldist maksukoormust
 • soodustab uute ettevõtete turuletulekut
  • ettevõtetel kaob vajadus topeltraamatupidamise järele
  • ettevõtetel kaob vajadus makse varjata
  • puudub vajadus ümbrikupalka maksta
  • suurendab ekspordivõimekust
  • suurendab välisvaluuta sissevoogu siseturumajandusse
 • soodustab palgakasvu
 • suurendab ostuvõimekust
 • kaotab rahapesu ja tulude varjamise mõttekuse
 • kaotab ära eraisikute tuludeklaratsioonid

Ja see on õiglane!

Tarbemaks

Tarbemaks on rahavoogude pealt arvestatav maks. Tarbemaksuga maksustatakse kõik pangakanded, sealhulgas ka sularaha väljamaksed. Mida suuremad on rahavood, seda madalam on ka tarbemaks, sõltudes eelarveliste kulutuste mahust.

Kõik me oleme tarbijad ja mida võimekamad oleme tarbijana, seda enam laekub riigikassasse tarbemaksu. Mida rohkem laekub riigikassasse tarbemaksu, seda enam suureneb Omanikutulu (osa tarbemaksust läheb otse omanikutulufondi). Mida enam suureneb omanikutulu, seda enam saab Kodanik elatisraha, mis omakorda suurendab tema tarbimisvõimekust. Mida rohkem jääb inimesele kätte vabu vahendeid, seda suurem on ka tema võimekus tarbida mõistlikult.

Tarbemaks makstakse riigikassasse automaatselt ja samaaegselt, mil toimub rahaülekanne saaja pangakontole. Panga maksekorraldusel on tarbemaksu lahter, mis arvestab automaatselt tarbemaksu riigikassasse. Ülekande kinnitamise korral toimub esmalt tarbemaksu kanne  riigikassasse, automaatne tagasisidestamine kande toimumise kohta ja seejärel toimub kanne raha saajale. Juhul kui vahendeid kogusumma tasumiseks ei jätku, siis ülekannet ei toimu.

Pangale on seadusega ette kirjutatud, et saajal ei ole võimalik enne raha kätte saada, kui tarbemaks ei ole esmalt riigikassasse üle kantud. Seega on välistatud maksupettuse võimalikkus, sest ülekandeid kontrollib automaatne kontrollsüsteem.

Näide (oletatav tarbemaks 10%):

Kauba või teenuse ost ülekande korras või maksekaardiga

 • Ostja ostab kaupa või teenust hinnaga 10 eurot.
  • Kauba või teenuse eest tasumisel ülekande korras vormistatakse maksekorraldus
   • saaja lahtrisse sisestatakse “10” eurot
   • tarbemaksu lahtrisse ilmub automaatselt “1” euro
   • maksekorralduse kinnitamisel toimub automaatselt alljärgnev:
    • pank kannab esmalt üle tarbemaksu 1 euro riigikassasse
    • seejärel tuleb riigikassast tagasiside ülekande laekumise kohta
    • alles siis toimub ülekanne müüjale kauba või teenuse eest summas 10 eurot
  • Kauba või teenuse eest tasumisel maksekaardiga toimub automaatselt alljärgnev:
   • pank kannab esmalt üle tarbemaksu 1 euro riigikassasse
   • seejärel tuleb riigikassast tagasiside ülekande laekumise kohta
   • alles siis toimub ülekanne müüjale kauba või teenuse eest summas 10 eurot

Kauba või teenuse ost sularahas

 • Sularahaga kauba või teenuse ostmisel tarbemaksuga maksustamist ei toimu.
 • Küll aga toimub sularaha pangast või pangaautomaadist väljavõtmisel automaatselt tarbemaksu kanne riigikassasse.
  • Ostja soovib osta sularahaga kaupa või teenust hinnaga 10 eurot. Selleks on vaja sularaha pangast välja võtta.
   • Sularaha pangast või pangaautomaadist väljavõtmisel toimub automaatselt alljärgnev:
    • pank kannab esmalt üle tarbemaksu 1 euro riigikassasse
    • seejärel tuleb riigikassast tagasiside ülekande laekumise kohta
    • alles siis toimub sularaha väljstamine summas 10 eurot

Muud rahakanded

 • kõik rahakanded: laenud, investeerigud, riiglõivud ja muud kanded maksustatakse tarbemaksuga
 • kõik era- ja juriidilise isiku ülekanded välisriigi kontodele (ka oma kontole) maksustatakse tarbemaksuga
 • era- ja juriidilise isiku pangasiseseid ning riigisiseseid ülekandeid ühelt oma kontolt teisele oma kontole ei maksustata

KKKKuidas väljendub oletatav tarbemaks (10%) rahalises väärtuses?

Muud maksud, riigilõivud ja teenustasud

Riigikassa skeem

Author: EEK OrgGrupp