Posted in Mõisted

Liberalism

Liberalism (ladina keeles: liberalis – vaba, vabadus) on poliitiline ideoloogia, mis rõhutab inimese vabadusi ja vabaturumajandust ühiskonnas. Liberalismi iseloomustavad järgmised põhimõtted. isikuvabadused – mida enam isikul…

Loe edasi » Liberalism
Posted in Kasulik teave

Kas relvad on kaitsevahendid või tapariistad?

Relvad on tsiviliseeritud ühiskonnas kaitsevahendid, et kaitsta end, ligimest ja oma vara kurjategija vastu. Nii et relv on kurjategija käes tapariist. Tapmiseks võib kasutada ka…

Loe edasi » Kas relvad on kaitsevahendid või tapariistad?
Posted in Kasulik teave Mõisted Terminid

Demokraatia

Demokraatia (dēmos “rahvas” and kratos “võim” ehk rahva võim) on poliitiline süsteem, kus võimu teostab hääleõiguslik kodanikkond vastavalt enamuse tahtele. Otsedemokraatia – olulistes riigiküsimustes korraldatakse…

Loe edasi » Demokraatia