Globaalse rändelepingu 10 käsku ja ajagraafik aastani 2030

Globaalse rändeleping 10 käsku ja ajagraafik aastani 2030
A graduated timeline for the implementation of the Global Compact

2018
Start of the implementation of both Global Compacts, and the development of indicators, and Regional and National Action plans
Adoption of the UN Global Compact on Refugees

 • Establishment of UN Assistant Secretary-General (ASG) for Human Mobility and Migration to implement the Compact on Human Mobility and Migration with quintet of principals of IOM, UNHCR, ILO, OHCHR and UNODC [ACT 10.2]
 • Launch of multi-stakeholder process to develop protection norms and cooperation mechanism on disaster and climate-change induced displacement [ACT 3.4]
 • Launch of multi-stakeholder panel to develop guidelines and principles for alternatives and cooperation on return and reintegration [ACT 9.6]
 • Launch of UN multi-stakeholder commission to develop guidelines and principles for migrants in vulnerable situations [ACT 3.3]
  Launch of multi-stakeholder panel to develop guidelines and principles on residency and regularization of migrants [ACT 2.3]

Adoption of the UN Global Compact for Human Mobility and Migration:
renamed from Global Compact for Safe, Orderly and Regular MigrationUN General Assembly Intergovernmental Conference on International Migration

2020
Launch of Regional and National Action Plans for Human Mobility and Migration [ACT 10.3]Achievement of the most urgent ACTS of the Global Compact on Human Mobility and Migration [ACT 2.4, 3.1, 3.6, 4.6, 6.2, 7.2]

 • Adoption guidelines and principles on residency and regularization of migrants [ACT 2.3]
 • Adoption guidelines and principles for migrants in vulnerable situations [ACT 3.3]
 • Adoption guidelines and principles for alternatives and cooperation on return and reintegration [ACT 9.6]
 • Report on protection norms and cooperation mechanism on disaster and climate-change induced displacement [ACT 3.4]
 • Report from ASG and quintet on implementation of Global Compact on Human Mobility and Migration [ACT 10.2]

UN High-level Dialogue on Human Mobility and Migration to be renamed and rescheduled from 2019

2022
1st UN meeting on the monitoring and improvement of the Compacts’ implementation [Act 10.6]Further achievements of ACTS of the Global Compact on Human Mobility and Migration [ACT 1.4, 3.5, 4.1, 5.3, 9.2]
Launch International Decade for Human Mobility, Development and Human Rights

2024
Further achievements of ACTS of the Global Compact on Human Mobility and Migration [ACT 4.5, 5.1]

2025
2nd UN meeting on the monitoring and improvement of the Compacts’ implementation [ACT 10.6]

2028
Start of review process on the future of the Global Compacts’ (in tandem with successors to the Sustainable Development Goals)3rd UN meeting on the monitoring and improvement of the Compacts’ implementation [ACT 10.6]

2030
Achievement of all 10 ACTS of the Global Compact on Human Mobility and Migration, launch of a “UN post-2030 Agenda” that includes human mobility

2018
Nii globaalsete kokkulepete rakendamise algus kui ka näitajate väljatöötamine ning regionaalsed ja riiklikud tegevuskavad

  • ÜRO inimliikuvust ja rännet käsitleva ÜRO peasekretäri (ASG) loomine, et rakendada inimliikuvust ja rännet käsitlevat kokkulepet IOMi, ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti, ILO, OHCHRi ja UNODC printsiipidega [ACT 10,2]
  • Vastuvõtmissuunised ja – põhimõtted vastuvõtjatele haavatavates olukordades [ACT 3.3]
  • Alternatiivide vastuvõtmise suunised ja põhimõtted ning koostöö tagasisaatmise ja taasintegreerimise valdkonnas [ACT 9.6]
  • Raport kaitsenormide ja koostöömehhanismi kohta katastroofide ja kliimamuutustest tingitud ümberpaigutuste kohta [ACT 3.4]
  • ASG ja kvinteti raport inimliikuvust ja rännet käsitleva ülemaailmse kokkuleppe rakendamise kohta [ACT 10.2]

ÜRO ülemaailmse inimliikuvust ja rännet käsitleva kokkuleppe vastuvõtmine:
ümber nimetatud ülemaailmsest kompromissist ohutu, korrapärase ja korrapärase MigrationUN Peaassamblee valitsustevahelise rahvusvahelise rände konverentsil
ÜRO pagulaste ülemaailmse kokkuleppe vastuvõtmine
2020
Launch of Regional and National Action Plans for Human Mobility and Migration [ACT 10.3]Achievement of the most urgent ACTS of the Global Compact on Human Mobility and Migration [ACT 2.4, 3.1, 3.6, 4.6, 6.2, 7.2]

 • Adoption guidelines and principles on residency and regularization of migrants [ACT 2.3]
 • Adoption guidelines and principles for migrants in vulnerable situations [ACT 3.3]
 • Adoption guidelines and principles for alternatives and cooperation on return and reintegration [ACT 9.6]
 • Report on protection norms and cooperation mechanism on disaster and climate-change induced displacement [ACT 3.4]
 • Report from ASG and quintet on implementation of Global Compact on Human Mobility and Migration [ACT 10.2]

UN High-level Dialogue on Human Mobility and Migration to be renamed and rescheduled from 2019

2022
1st UN meeting on the monitoring and improvement of the Compacts’ implementation [Act 10.6]Further achievements of ACTS of the Global Compact on Human Mobility and Migration [ACT 1.4, 3.5, 4.1, 5.3, 9.2]
Launch International Decade for Human Mobility, Development and Human Rights

2024
Further achievements of ACTS of the Global Compact on Human Mobility and Migration [ACT 4.5, 5.1]

2025
2nd UN meeting on the monitoring and improvement of the Compacts’ implementation [ACT 10.6]

2028
Start of review process on the future of the Global Compacts’ (in tandem with successors to the Sustainable Development Goals)3rd UN meeting on the monitoring and improvement of the Compacts’ implementation [ACT 10.6]

2030
Achievement of all 10 ACTS of the Global Compact on Human Mobility and Migration, launch of a “UN post-2030 Agenda” that includes human mobility

 

Author: EEK OrgGrupp