Raskeveokimaksu määrad 2016 04 08

Raskeveokimaksu seaduse lisa

Raskeveoki kategooria telgede arvu järgi
Registri- või täismass (kg) Maksumäär vastavalt veotelje vedrustuse tüübile (eurot kvartalis)
õhk- või sellega samaväärne vedrustus muud tüüpi vedrustus
Veoauto
2 telge 12 000 – 12 999 0 7,9
13 000 – 13 999 7,9 21,7
14 000 – 14 999 21,7 30,3
15 000 ja enam 30,3 68,7
3 telge 12 000 – 14 999 0 0
15 000 – 16 999 7,9 13,7
17 000 – 18 999 13,7 28,1
19 000 – 20 999 28,1 36,1
21 000 – 22 999 36,1 55,9
23 000 ja enam 55,9 86,3
4 telge 12 000 – 22 999 0 0
23 000 – 24 999 36,1 36,7
25 000 – 26 999 36,7 57
27 000 – 28 999 57 90,5
29 000 ja enam 90,5 134,3
Autorong (veoauto + haagis)
2+1 telge 12 000 – 13 999 0 0
14 000 – 15 999 0 0
16 000 – 17 999 0 3,5
18 000 – 19 999 3,5 8
20 000 – 21 999 8 18,8
22 000 – 22 999 18,8 24,3
23 000 – 24 999 24,3 44
25 000 ja enam 44 76,8
2+2 telge 12 000 – 14 999 0 0
15 000 – 22 999 0 0
23 000 – 24 999 7,5 17,5
25 000 – 25 999 17,5 28,8
26 000 – 27 999 28,8 42,5
28 000 – 28 999 42,5 51,1
29 000 – 30 999 51,1 84
31 000 – 32 999 84 116,6
33 000 ja enam 116,6 176,7
2+3 telge 12 000 – 35 999 0 0
36 000 – 37 999 92,6 128,8
38 000 ja enam 128,8 175,1
3+2 telge 12 000 – 35 999 0 0
36 000 – 37 999 81,8 113,5
38 000 – 39 999 113,5 157,5
40 000 ja enam 157,5 232,6
3+3 või enam telge 12 000 – 35 999 0 0
36 000 – 37 999 46,5 56,3
38 000 – 39 999 56,3 84
40 000 ja enam 84 133,8
08.04.2016

Author: EEK OrgGrupp