Aktsiisimäärad 2020 06 15

Sisukord

Kütus ja elektrienergia

(seisuga: aprill 2020)

Energiatoode (1) Aktsiisimäär (eurodes) Ühik (3)
Kuni 30.04.2020 Perioodil
01.05.2020–30.04.2022(2)
Vedelkütused
Pliivaba bensiin (pliisisaldusega kuni 0,013 g/l – kaasa arvatud, KN-i numbrid 2710.12.41, 2710.12.45 või 2710.12.49) 563 1000 liitrit
Pliibensiin (pliisisaldusega üle 0,013 g/l, KN-i numbrid 2710.12.50) 563 1000 liitrit
Lennukibensiin (KN-i numbrid 2710.12.31 või 2710.12.70) 563 1000 liitrit
Petrooleum (KN-i numbrid 2710.19.21, 2710.19.25) 330,10 1000 liitrit
Diislikütus (KN-i numbrid 2710.19.29, 2710.19.43, 2710.19.46, 2710.19.47, 2710.20.11, 2710.20.15 või 2710.20.17) 493 372 1000 liitrit
Eriotstarbeline diislikütus (erimärgistatud, KN-i numbrid 2710.19.29, 2710.19.43, 2710.19.46, 2710.19.47, 2710.20.11, 2710.20.15 või 2710.20.17) 133 100 1000 liitrit
Kerge kütteõli (KN-i numbrid 2710.19.47, 2710.19.48, 2710.20.17 või 2710.20.19) 493 372 1000 liitrit
Raske kütteõli (KN-i numbrid 2710.19.62, 2710.19.64, 2710.19.68, 2710.20.31, 2710.20.35 või 2710.20.39) 559 422 1000 kilogrammi
Raske kütteõli (vastab ATKEAS § 66 lg 81 kirjeldusele, KN-i numbrid 2710.19.62, 2710.19.64, 2710.19.68, 2710.20.31, 2710.20.35 või 2710.20.39) 58 1000 kilogrammi
Põlevkivikütteõli (valmistatud põlevkivist, KN-i numbrid 2710.19.62, 2710.19.64, 2710.19.68, 2710.20.31, 2710.20.35 või 2710.20.39) 548 414 1000 kilogrammi
Põlevkivikütteõli (valmistatud põlevkivist ja vastab ATKEAS § 66 lg 91 kirjeldusele, KN-i numbrid 2710.19.62, 2710.19.64, 2710.19.68, 2710.20.31, 2710.20.35 või 2710.20.39) 57 1000 kilogrammi
Kütusesarnane toode (KN-i numbrid 2707.10, 2707.20, 2707.30, 2707.50, 2710.12.11–2710.12.25, 2710.12.90, 2710.20.90, ex 2901 (ained, mis atmosfäärirõhul ja 15°C juures ei ole gaasilises olekus), 2902.20.00, 2902.30.00, 2902.41.00, 2902.42.00, 2902.43.00 või 2902.44.00 563 1000 liitrit
Kütusesarnane toode (KN-i numbrid 2710.19.11 või 2710.19.15) 330,10 1000 liitrit
Kütusesarnane toode (KN-i numbrid 2710.19.31 või 2710.19.35) 493 372 1000 liitrit
Kütusesarnane toode (KN-i numbrid 2710.19.51 või 2710.19.55) 58 1000 kilogrammi
Kütusesarnane toode (KN rubriik 3811, välja arvatud KN-koodid 3811.21.00 või 3811.29.00) Aktsiisimäär ja aktsiisimäära ühik sõltuvad kasutamise otstarbest (nt kasutamisel diislikütusega samal otstarbel kohaldatakse diislikütuse aktsiisimäära ja maksustatakse 1000. liitrites).
Vedel põlevaine ja ATKEAS § 19 lg 14 kirjeldatud biokütus (kasutamisel mootorikütusena, kütteainena või nende lisandina). KN-i numbritega 2711.29.00 biokütust (biogaasi ja biometaani) aktsiisiga ei maksustata.
Gaasilised kütused
Vedelgaas (KN-i numbrid 2711.12.11-2711.19.00, mida kasutatakse kütteainena) 107,71 55 1000 kilogrammi
Mootorivedelgaas (KN-i numbrid 2711.12.11-2711.19.00, mida kasutatakse mootorikütusena, sh statsionaarses mootoris 193 1000 kilogrammi
Maagaas (KN-i numbrid 2711.21.00 ja mida kasutatakse kütteainena) 79,14 40 1000 m3
Maagaas (aktsiisivabastuse loaga intensiivse gaasitarbimisega ettevõtjale) 11,30 1000 m3
Mootorimaagaas (KN-i numbrid 2711.11.00, 2711.21.00, mida kasutatakse mootorikütusena, sh statsionaarses mootoris) 47,32 40 1000 m3
Mootorimaagaas veeldatud olekus (KN-i numbrid 2711.11.00, 2711.21.00, mida kasutatakse mootorikütusena, sh statsionaarses mootoris) 66 55,79 1000 kilogrammi
Elektrienergia
Elektrienergia (KN-i numbrid 2716.00.00) 4,47 1 MWh
Elektrienergia (aktsiisivabastuse loaga intensiivse elektritarbimisega ettevõtjale) 0,5 MWh
Tahkekütused
Tahkekütused (kivisüsi, pruunsüsi, koks ja põlevkivi, mida kasutatakse kütteainena ning mille KN-i numbrid on 2701, 2702, 2704, 2714.10.00) 0,93 Ülemise kütteväärtuse GJ
Märkused:

(1) KN-koodid põhinevad 01.2019 kehtinud KN-il. Jooksval aastal kasutatavad KN-koodid on leitavad infomaterjalist „Vedelkütuste KN-koodid“.

(2) Eriolukorra kehtestamisega kaasnevate tagajärgede leevendamiseks vähendatakse ajutiselt perioodil 01.05.2020 kuni 30.04.2022 teatud kütuste ja elektrienergia aktsiisimäärasid. Täpsem info on avaldatud infomaterjalis „Aktsiisimäärade ajutine vähendamine“.

(3) Vedelkütuste puhul arvutatakse aktsiisisumma temperatuuril 15°C oleva kütuse kohta, maagaasi puhul arvutatakse aktsiisisumma temperatuuril 20°C ja rõhul 1,01325 baari.

Alkohol

Toode
Aktsiisimäär alates 01.07.2017
Aktsiisimäär alates 01.02.2018
Aktsiisimäär alates 01.07.2019
Ühik
Õlu* 15,52 eurot 16,92 eurot 12,70 eurot etanoolisisaldus ühe mahuprotsendi kohta hektoliitris
Kääritatud jook või vein, mille etanoolisisaldus on ≤ 6 vol 77,44 eurot 84,41 eurot 63,35 eurot hektoliiter
Kääritatud jook või vein, mille etanoolisisaldus on >6 vol 123,18 eurot 147,82 eurot hektoliiter
Vahetoode 263,03 eurot 289,33 eurot hektoliiter
Muu alkohol 23,89 eurot 25,08 eurot 18,81 eurot etanoolisisalduse ühe mahuprotsendi kohta hektoliitris

* Väikeõlletootja, kes tootis eelmisel kalendriaastal õlut kuni 15 000 hektoliitrit, jooksva aasta algusest toodetud kuni 15 000 hektoliitri aktsiisimäär on 50% tavamäärast.

Tubakatooted

Toode
Aktsiisimäär
alates 01.01.2019
Aktsiisimäär
alates 01.01.2020
Aktsiisimäär
alates 01.01.2021
Sigaretid 77,50 eurot/1000 tükki
+ 30% maksimaalsest jaehinnast
81,95 eurot/1000 tükki
+ 30% maksimaalsest jaehinnast
86,50 eurot/1000 tükki + 30% maksimaalsest jaehinnast
124,72 eurot/1000 tükki 138,65 eurot/1000 tükki 145,60 eurot/1000 tükki
Sigarillod 151 eurot/1000 tükki
+ 10% maksimaalsest jaehinnast
211 eurot/1000 tükki
Sigarid 151 eurot/1000 tükki
+ 10% maksimaalsest jaehinnast
211 eurot/1000 tükki
Suitsetamistubakas 82,99 eurot/kilogramm 89,63 eurot/kilogramm 97,10 eurot/kilogramm
Tubakavedelik 0,2 eurot/milliliiter
Tubaka tahke aseaine 82,99 eurot/kilogramm 89,63 eurot/kilogramm 97,10 eurot/kilogramm
Muu alternatiivne tubakatoode 0,2 eurot/gramm

Pakendiaktsiisi määrad

Maksustatav pakend
Aktsiisimäär eurodes kg kohta
1) klaas 0,60
2) plastik 2,5
3) metall 2,5
4) paber ja kartong, kaasa arvatud kihiline kartong 1,2
5) puit 1,2

 

15.06.2020

Author: EEK OrgGrupp