Keskmine palk 2019

Möödunud aastal tõusis keskmine brutokuupalk igas maakonnas

 – pressiteade nr 24
Pressiteadet on parandatud 03.03.2020. Palume lugeda õigeks punasega märgitud tekst.

Aastal 2019 oli keskmine brutokuupalk Eesti ettevõtetes, asutustes ja organisatsioonides 1407 eurot ehk 7,4% kõrgem kui 2018. aastal. Brutokuupalk oli kõrgem teises ja neljandas kvartalis.

Keskmine brutokuupalk oli endiselt kõrgeim info ja side tegevusalal ning finants- ja kindlustustegevuses, madalaim aga majutuse ja toitlustuse tegevusalal, kinnisvaraalases tegevuses ning muudes teenindavates tegevustes.

Võrreldes 2018. aastaga tõusis keskmine brutokuupalk kõige enam muudes teenindavates tegevustes (organisatsioonide tegevus, kodutarvete parandus, iluteenindus) ning tervishoiu ja sotsiaalhoolekande tegevusalal, vastavalt 14% ja 10%. Keskmine brutokuupalk langes põllumajanduse tegevusalal 1,9% ja kinnisvaraalases tegevuses 0,7%.

Avalikus sektoris oli keskmine brutokuupalk 1525 eurot ja tõus aastas 9,5%. Erasektoris, nii Eesti kui ka välismaa eraõiguslikele isikutele kuuluvates ettevõttetes, oli keskmine brutokuupalk 1368 eurot ja tõus aastas 6,7%.

EurotKeskmine brutokuupalk tegevusalade kaupa, 2018–201920192018Info ja sideFinants- ja kindlustustegevusElektrienergia, gaasi, auru jakonditsioneeritud õhuga varustamineAvalik haldus ja riigikaitse; kohustusliksotsiaalkindlustusMäetööstusKutse-, teadus- ja tehnikaalanetegevusTervishoid ja sotsiaalhoolekanneKESKMINEVeevarustus; kanalisatsioon; jäätme-ja saastekäitlusEhitusVeondus ja laondusTöötlev tööstusHaridusHulgi- ja jaekaubandus;mootorsõidukite ja mootorratasteremontHaldus- ja abitegevusedKunst, meelelahutus ja vaba aegPõllumajandus, metsamajandus jakalapüükMuud teenindavad tegevusedKinnisvaraalane tegevusMajutus ja toitlustus05001 0001 5002 0002 500Allikas: statistikaamet

Majutus ja toitlustus
2019905 eurot
2018854 eurot

Maakonniti oli 2019. aastal keskmine brutokuupalk endiselt kõrgeim Harju (1531 eurot) ja Tartu (1426 eurot) maakonnas ning madalaim Hiiu (992 eurot) ja Valga (1058 eurot) maakonnas. Brutokuupalk tõusis igas maakonnas. Kõige kiirem tõus aasta jooksul oli Põlva, Lääne ja Pärnu maakonnas ning aeglasem Jõgeva ja Rapla maakonnas.

Tööandja keskmine tööjõukulu palgatöötaja kohta kuus oli 1886 eurot ja tunnis 12,5 eurot. Keskmine tööjõukulu kuus palgatöötaja kohta tõusis aasta varasemaga võrreldes 7,3%.

Keskmine brutokuupalk ja selle muutus, 2012–2019
Aasta Keskmine brutokuupalk, eurot Muutus võrreldes eelmise aastaga, %
2012 887 5,7
2013 949 7
2014 1005 5,9
2015 1065 6
2016 1146 7,6
2017 1221 6,5
2018 1310 7,3
2019 1407 7,4

Möödunud aasta viimases kvartalis oli keskmine brutokuupalk 1472 eurot ehk 6,3% kõrgem kui 2018. aasta neljandas kvartalis. Keskmine brutotunnipalk oli 8,4 eurot, mis on 7% kõrgem kui aasta varem. Võrreldes kolmanda kvartaliga tõusis keskmine brutokuupalk kõige enam hariduse (15,1%) ning kunsti, meelelahutuse ja vaba aja (10,5%) tegevusalal, langes aga majutuse ja toitlustuse (1%) ning põllumajanduse tegevusalal (0,2%).

Statistika alus on küsimustik „Palk ja tööjõud”, mille esitamise tähtaeg oli 18. jaanuar 2020. Statistikaamet avaldas kvartalikokkuvõtte 30 tööpäevaga. Statistikatöö „Töötasu“ tegemiseks kogub ja analüüsib statistikaamet andmeid majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimuse alusel.

Keskmine brutotunnipalk

2019. aasta
8,13 eurot
IV kvartal 2019
8,40 eurot

EurotKeskmine brutotunnipalk, 2009–2019 200920102011201220132014201520162017201820190246810

2011
Keskmine brutotunnipalk5,04 eurot
Keskmine brutotunnipalk, 2009–2019
(eurot)
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
4,80 4,78 5,04 5,34 5,73 6,14 6,51 6,90 7,40 7,56 8,13

Keskmine brutotunnipalk, I kvartal 2007 – IV kvartal 2019
(eurot)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
I kvartal 3,96 4,78 4,89 4,76 4,87 5,16 5,63 6,02 6,37 6,86 7,13 7,38 7,90
II kvartal 4,25 5,00 4,93 4,85 5,08 5,28 5,71 6,21 6,61 6,91 7,50 7,50 8,22
III kvartal 4,27 4,87 4,59 4,60 4,82 5,21 5,58 5,89 6,28 6,62 7,22 7,51 8,01
IV kvartal 4,63 5,09 4,75 4,83 5,19 5,53 5,99 6,35 6,67 7,08 7,67 7,85 8,40

Author: EEK OrgGrupp