Heiki Kortspärn: MIKS MEIL EI SAA OLLA ÕIGUST PAREMALE TULEVIKULE

Olen taasiseseisvumisest alates igal aastal kirjeldanud paljusid olulisi põhjusi-põhjendusi, miks rumalad, arad, ükskõiksed ja silmakirjalikud eestlased ei vääri oma riiki, keelt, kultuuri, iseseisvust-iseolemist, põhiseadust ega helget-paremat tulevikku:
1. Kommunistide jätmine võimu juurde.
2. Kommunism mõisteti hukka, aga kommunistide üle kohut ei mõistetud.
NB! Kõik „tavalised ja lihtsad“ eestlased on selles lausa rängalt süüdi!
1986.a. kuulus kommunistide ridadesse üle 55 000 eestlase + nn. nomenklatuursed eestlased (kaasajooksikud-kvislingid), keda oli ca 45 000. Kokku seega 100 000 !!! Lisaks vähemalt roosaks („redisteks“) kasvatatud pereliikmed, keda oli ca 250 000!
3. Lääne petiste ja „spetsialistide“ kuritegelik usaldamine kohalike poliitikute poolt.
4. 17.09.1991, astudes ÜRO liikmeks, esitas Eesti Vabariik ÜRO-le ENSV piiridega EV kaardi ja teatas, et EV-l ei ole territoriaalseid pretensioone naaberriikide suhtes, loobudes nii Tartu rahulepinguga määratletud idapiirist Venemaaga.
5. Kontrolljoon: meie riigijuhtide räige valetamine oma rahvale! Vene pool hakkas, tõsi, ühepoolselt, maha märkima Eesti-Vene riigipiiri Eesti Vabariigi poolt ÜRO-le üleantud kaartide järgi, milledel oli märgitud EV riigipiirina ENSV-aegne piir!
6. Paljukiidetud 1992.a põhiseaduse käpardlik koostamine ja kinnitamine.
7. Põhiseaduse massiline rikkumine EV juhtide-ametnike-poliitikute poolt.
8. 1992.a. oli Eestis relvamüügilitsentsiga firmasid üle 100.
9. (EVP-de eest) tagasisaadud talude müümine koos maa ja metsaga.
1939 oli Eestis 140 000 talu (20-50 ha), 2004-36 000, 2008-19 000 … need, kes taotlesid PRIA-lt toetusi… Tänane suurtootmine on vaenlasel võimalik hävitada 24 tunni jooksul. Miks EV ei soodustanud-toetanud kasvõi 10 000 nn. eestiaegse talu säilitamist? Nende hävitamine võtaks vaenlasel kaua aega ja leevendaks võimalikku saabuvat äkilist näljahäda. Teadmiseks: iga Eestit tabav häda-õnnetus toob kõigepealt kaasa üle-Eestilise nälja. Aga meie varud? Neid jagub mõnele tuhandele valitsejale.
10. Linnastumise soodustamine. Minu ammune järeldus: linn on eestluse vaenlane!
11. (EVP-de eest) tagasisaadud talude tükeldamine müümise kavandamise eesmärgil.
12. talude metsa müümine + metsamaa müümine poolmuidu.
13. talude maa müümine poolmuidu, ülesostjatele
14. Veel allesjäänud talude südamike (ca 0,5-2 ha) hoonete ja peenramaa müük.
15. 80 000 sundüürnikult kodu äravõtmine Eesti riigi poolt ning elamispinna kui rahva vara odav ärastamine okupatsioonivõimu poolt siiatoodud nõukogude asunikele.
16. Maa müügi lubamine välismaa firmadele ja kodanikele.
17. Uusehituste massiline odav ja mugav rajamine linnade-asulate ümber paiknenud viljakatele põllumaadele. Saanuks-tulnuks-võinuks teha teisiti ja säästvamalt.
18. Eesti metsa 30 aastat kestnud ohutu ja karistamatu röövmajandamine.
19. Eestile väga kahjulik Eesti-Läti merepiirileping. Silgusõja kaotusega loovutati (mereõigusest lähtudes) 669 km2 veeala. Kes tõstis mässu? Mõni üksik peale minu…
20. Eestile väga kahjulik ja alandav Eesti-Läti kalanduskokkulepe 1997.
21. Euroopa Liitu astumine rahvale teadlikult valetades ja EV põhiseadust rikkudes.
22. Eestile väga kahjulik Eesti-Vene piirileping 18.05.2005. EV juhtkond andis ära ehk reetis omavoliliselt oma võimupiire ületades Eesti Vabariigi põhiseaduslikud osad Narvataguse ja Petserimaa, mis on rängas vastuolus Põhiseaduse §122-ga.
23. L.Meri+T.Velliste eestvõttel Eestile väga kahjulik merepiir Soome lahes.
24. Tervishoiusüsteemi teadlik ja kuritahtlik lõhkumine 1997. Arst=ettevõtja!
25. Sotsiaalsüsteemi viletsus: XXI sajandil kümned tuhanded nälgivad lapsed Eestimaal ja pool elanikkonnast vaesuspiiril või allpool seda … Euroopa Sotsiaalharta olulised punktid ratifitseerimata: tagamata on õigus eluasemele, eakatele on antud poolik ja valikuline õigus sotsiaalsele kaitsele, eestlaste põhivajadused jäävad katmata, kuid migrante-seiklejaid võtame vastu ja kuldame nad üle maksumaksja raha eest!?
26. Inimvaenulik haigekassa.
27. Inimvaenulik apteegireform.
28. Väga hästi toiminud haridussüsteemi teadlik ja kuritahtlik lõhkumine.
29. Meie õigussüsteem ei ole loodud looma õiglust ühiskonnas, vaid tagama lahedat äraelamist süsteemi loojatele ja selles osalejatele.
30. NSVL lagunemisel Eesti Vabariigile antud-jäetud korraliku kaubalaevastiku (mitte kalalaevastiku, mis oli niigi 90% ulatuses vanaraud!) mahaparseldamine.
31. 26.07.1994: eestlasi alandavate ja kahjulike Eesti-Vene nn. juulilepete sõlmimine.
32. 16.12.1994 peaminister Andres Tarand teatas, et EV-l pole territoriaalseid nõudmisi.
33. 04.09.1995 loobus peaminister Tiit Vähi Tartu Rahu tunnustamise nõudest.
34. NSV Liidu sõjaväe siiajäänud-jäetud vara (kinnistud, ehitised-rajatised, tehnika) mahaparseldamine.
35. Kaitsevägi – kõige hea ja vajaliku kõrval mõrtsukate taimelava: eriti Afganistanis ja Iraagis „teeninud“ välismissioonide palgasõdurid-„rahuvalvajad“, tänased „tõelised ja õiged“ EV poolt tunnustatud ja hoolitsetud veteranid. Meie Sinimägedes võidelnud vanaisad aga olid tänase EV kinnituse kohaselt fašistide käsilased …
36. Kaitseliidu kohitsemine-suukorvistamine, lühikese rihma kasutuselevõtt.
37. Eesti asutuste-ettevõtete-vabrikute-tehaste mahaparseldamine. 1993-95 müüsid riigimehed Sarnet-Pärnoja-Vähi-Jürgenson maha Eesti majanduse (252 objekti) 1,6 miljardi krooni eest. Sama suur oli tollal Hansapanga aastakasum!
38. Põllumajanduse kiire ja tõhus väljasuretamine dumpinghindade kasutamisega.
39. Geneetiliselt muundatud organisme (GMO) sisaldavate toiduainete soosimine.
40. Eesti Panganduse väljasuretamine. (Hansapank – Swedbank jms.)
41. Tallinna vanalinna kullaauguks muutmine poliitikute-valitsejate poolt. Sadade korterite hämar erastamine-ärastamine väljavalitutele (k.a. T-H.Ilves) ja sadade korterite ja müügikohtade (baarid, kohvikud jne.) ehitamine-tekitamine vanalinna keldrites, endistes laoruumides, katusealustes. Odavalt saadi, kallilt müüdi …
42. Umsiedlungiga 1940.a. Eestist Saksamaale lahkunud Saksa poolt kinnimakstud kinnisvaraomanikest baltisakslaste taasiseseisvumise ajaks allesjäänud kinnisvara teistkordne kinnimaksmine EV maksumaksja raha eest!
43. Ebainimlikud teod Vabadussõja ajal-järel Eesti eest verd valanud valgete Loodearmee sõjameeste ja nende pereliikmete vastu. Ma ei räägi üldse võimalikust kompenseerimistest, EV pole suvatsenud vabandadagi! Kas Vene riigi ees? Oo ei! Õnnetukeste järeltulijate ees. Eesti oli/on küüniline, matslik ja tänamatu …
44. Suveräänne ja sõltumatu (mitte veel okupeeritud!) EV lõi sisuliselt soomlastele noa selga, kui lubas Nõukogude lennukitel Põhja-Eesti rannikult üle lahe minna soomlasi pommitama. EV pole ka siiani suvatsenud vabandada! Kelle ees? Soome rahva ees!
45. Vabadussõja ajal Suurbritannialt ja USA-lt saadud toetuse „unustamine“ ehk tagasimaksmata jätmine. Näitab Eesti riigi väärikuse puudumist ja valikulist mälu.
46. Eesti – ülemaailmne rahapesu (sajad miljardid eurod!) paradiis.
47. Eesti lennunduse pidev kahjulik (sajad miljonid) doteerimine aastakümneid …
48. Kooseluseadus 09.10.2014: Riigikohus eestlusevaenulik ja ühiskonna lõhestaja.
49. presidendi otsevalimise vastu 22.09.2015.
50. Eestis tegutseb üle 100 „ravitseja-teadjamehe-sensitiivi-pendlimehe-ennustaja“. Tegutsemisjuhiseid käivad saamas meie (tipp)poliitikud, ärimehed, koolidirektorid, kohtunikud-prokurörid, doktorid-professorid, politseinikud, kultuuritegelased jne.
51. 2020: kogu Eesti ametnikkond on täielikult korrumpeerunud. (Riigi)töötajate ametialane kompetentsus pole oluline, palganumbri määrab sugulusaste või tutvus valitsejate-niiditõmbajatega, väljavalituid kaitseb kohtumõistmise eest varjatud telefoniõigus … Raha eest saab reeglina alati „õiguse“! Aga lihtrahvale meeldib …
52. Rakvere viljasalvest „kadus“ 13 000 tonni (800 raudteevagunitäit!) Eesti tagavara-vilja. Hiljem selgus, et varastati ja müüdi maha. Kes? Mitte eestlased… Oi! Kas nüüd peaks mind viha(vaenu)õhutajaks nimetama? Kus hoitakse täna meie mustade päevade toidu-ja küttevarusid? Mina tean: igal juhul mitte Eestimaal! Tean sedagi, et kui läheb „üleilmseks jamaks“, siis need meie varud Eestisse mitte iialgi ei jõua …
53. 2010: EV ja pangad käsikäes: Rahva laenuorjusse meelitamise-suunamise algus.
54. Minu vastus Lennart Meri üleskutsele aastast 2000: Rahva rumalus on Eesti äraspidine NOKIA …
55. 2004 ja ametlik: EV pole enam rahvusriik vaid on multikultuurne Riik.
56. 2. riiklik-sunduslik pensionisammas, kus pensionär saab pensionile jäädes suhtarvuna keskmisse palka vähem, kui aastakümneid kokku pankadele sundhoiustades.
57. Siinse avalikult eestlusevaenuliku nn. viienda kolonni säilitamine-toetamine EV võimude poolt.
58. Eestlaste tähelepanu riiklikult taotletud kõrvalejuhtimine Eesti rasketelt ja ebameeldivatelt probleemidelt meie suurte „edusammude“ kajastamisega maailmas.
59. Eestluse teadlik-riiklik lahjendamine avalike ja varjatud migratsioonide abiga.
60. Välismaalt (SUI,GBR,SWE) tagasi saadud kulla (11,1 t) arulage müük/vahetus tähtsusetute võlakirjade vastu 1992-93.
61. Pronksiöö – meie poliitikute vähemalt 15 aastat hilinenud poliitilist kasu taotlev poliitiline avantüür, milles kahjud kandis Rahvas ja vandaalid said kohtus õiguse!
62. Tartu Kaubamaja, rahvasuus „Tallinna Ülikool“, 2005,– taasiseseisvunud EV koleehituse musternäide.
63. Rail Baltic – otseselt ja räigelt eestlastevaenulik (aga ka lätlaste- ja leedulastevaenulik) Euroopast juhitud Eestile mittevajalik projekt.
64. Vabadussõja võidusammas 2009: poliitiline koledildo (lingam, peenis). Poliitikute eriline eestlasi ülimalt solvav tegelik sitakäkk, mida rumalad eestlased kas tõsimeeli, silmakirjaks või sunnitult austavad.
65. 4-realine Tallinn-Tartu maantee: tänaseni ebavajalik, võib-olla 50 aasta pärast vajalik. Piisanuks kehtivate liiklusnõuete täitmisest ja ükskõikse-ülbe-üleoleva käitumise lõpetamisest autoroolis, meie tänase olematu liikluskultuuri parendamisest.
66. Eesootav totaalne Eesti maavarade röövkaevandamine ehk Eesti Nauru.
67. Eesti lahtirakendamine Vene vooluvõrgust: meie juhtide rumaluse musternäide, arukuse ja kavaluse puudumine, pisike poliitiline võiduke, kuid äärmiselt suur majanduslik kaotus. Enne vajanuks Venega lahendamist tuhat muud olulist küsimust. Kas ainult mina tean, et ca10 aasta pärast on Venemaa ka- upsti!- Euroopa Liidus!?
68. Jne. jne…
Miks ma kirjutan ainult kordasaadetud pahategudest-alatustest-rumalustest? Kas millestki heast ja positiivsest kirjutada pole? On küll! Lähtun sellest, kõik kordasaadetud hea ja positiivne on loomulik nähtus. Ei ole ega tohigi olla mingi ime. Ja kõik halb, negatiivne meie elus, meie juhtide tegevuses on ebaloomulik! Just sellele tuleb teravat tähelepanu osutada ja otsustavalt vastu astuda! Kuni omakohtu rakendamiseni välja, kuna tänaseks läbinisti korrumpeerunud Eesti Vabariigis ei ole eriti juhtivatel ametikohtadel parasiteerivate lurjuste kordasaadetud pahategude-reetmiste õiglane karistamine juba ammu võimalik! Aga rumale rahvale see meeldib. Ah et rahvas ei ole rumal? Oletagem. Aga ükskõikne-kohtlane on ta igal juhul! Mis omakorda peaks lahedasti võrduma rumalusega.
Lõpetuseks mõned küsimused sõpradele-tuttavatele-vaenlastele-kritiseerijatele:
Mitu eestlast (varast, valetajat, reeturit, juhti-otsustajat) ülaltoodud punktidega seoses, on 30 aasta jooksul ametlikult-riiklikult kohtu alla antud, missugused karistused määratud ja kas üldse/ja kus ära kantud? Nimed, kohtulood, kas ja kuidas otsused vastasid süü suurusele ja rahva õig(l)ustundele?
Mitu eestlast, (juhti-otsustajat) ülaltoodud punktidega seoses, on 30 aasta jooksul Eesti rahva poolt ülaltoodud reeturlike ja eestlusevaenulike tegude eest lintšitud-omakohut rakendatud? Nimed, kuupäevad, täideviijad …
Ei ühtegi? No miks peaks Eesti rahval hästi minema? Kas Eesti rahval saab pärast ülaltoodud nimekirja lugemist-läbiseedimist üldse olla mingitki tulevikku? Ikka saab. Nagu kunagi juba olnud on: tubli, tööka, kuuleka ja pugejaliku (päris)orjana spartalikes tingimustes vegeteerides ja iga vastuhaku või õig(l)usnõude alandlikul niuksumisel mõisatalli peksupingil peksu kannatades endi väiksust ja tühisust teadvustades.
Kui minu rahvas targaks saada ei taha-viitsi, siis minu visioon rakendub veel käesoleval sajandil. Kas keegi viitsib seda lugu mõislikult-arukalt ja sülge pritsimata kommenteerida?
Heiki Kortspärn
08.09.20.

Author: EEK OrgGrupp