Vajadused

Oluline on teadvustada ja mõista, et meie Vajadused jagunevad isiklikeks ning ühisteks. On küll loomulik, et iga inimene soovib oma isiklikke vajadusi pidada esmatähtsaks, kuid kuna need on igaühel erinevad, siis viivad need lõputute vaidlusteni, mis lõhestab ühiskonda. Sel ajal, kui ühiskond on lõhestunud ja tähelepanu olulistest vajadustest eemal, kasutavad vähesed seda ära, et valitseda enamuse üle, kuritarvitada võimu ja ärastada kodanikkonna ühist vara.

Author: EEK OrgGrupp