Tarbemaks

Tarbemaks on rahavoogude pealt arvestatav maks.
Tarbemaksuga maksustatakse kõik rahakanded ja sularaha väljamaksed.
Mida suuremad on rahavood, seda madalam on ka tarbemaks, mis sõltub eelarveliste kulutuste mahust.

Author: EEK OrgGrupp