Riik

Riigi tunnusteks on: kindel territoorium, Rahvas, suveräänne võim.
Eesti Riik on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgeimat riigivõimu teostab ühtse õiguskorra alusel hääleõiguslik kodanikkond.
Eesti Vabariik on parlamentaarne rahvusriik.

Author: EEK OrgGrupp