Riik

Riigi tunnusteks on: kindel territoorium, rahvas, suveräänne võim.
Eesti riik on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgeimat riigivõimu teostab ühtse õiguskorra alusel hääleõiguslik kodanikkond.
Eesti Vabariik on parlamentaarne rahvusriik.

Author: EEK OrgGrupp