Riigvara

riigivara on kodanikkonna ühisomand. Ühisomandit käsutab ja selle kasutamise üle otsustab ainult kodanikkond esindatuse kaudu, mitte riigiaparaat.

Author: EEK OrgGrupp