Külakogu

Külakogu moodustub majapidamiste esindajatest. Majapidamine on külade ja asumite väikseim üksus (korter või eramu), mille moodustavad inimesed, kelle elukoht on registreeritud rahvastikuregistris samale aadressile. Majapidamist esindab vähemalt üks täisealine sissekirjutatud:

  • omanik või omaniku volitatud isik või kaasomanike volitatud isik
  • üürnik või üürniku volitatud isik

Külakogu hääleõiguslikud kodanikud valivad enda hulgast külavanema, kes on külakogu hääleõiguslik isik valla või linnaosa volikogus.

Valitud külavanematest moodustub valla või linnaosa volikogud.

Author: admin