Külakogu

Külakogu moodustub majapidamiste esindajatest. Majapidamine on külade ja asumite väikseim üksus (korter või eramu), mille moodustavad inimesed, kelle elukoht on registreeritud rahvastikuregistris samale aadressile. majapidamist esindab vähemalt üks täisealine sissekirjutatud:
– omanik või omaniku volitatud isik või kaasomanike volitatud isik
– üürnik või üürniku volitatud isik.
Külakogu hääleõiguslikud kodanikud valivad endi hulgast külavanema, kes on külakogu hääleõiguslik isik valla volikogus.
– Valitud külavanematest moodustub valla volikogud.

Author: EEK OrgGrupp