Jaga ja valitse

Jaga ja valitse” põhimõtte kohaselt tuleb rahvast lõhestada, killustada ja tülli ajada, et oleks hõlpsam valitseda, sest lõhestunud Rahvas ei suuda moodustada ühtset jõudu ebaõigluse vastu.
Alanud aastatuhande “jaga ja valitse” peamiseks suunaks lõhestamispoliitika elluviimisel on:
> pagulaspoliitika – kristlased ja moslemid on alati omavahel vaenujalal olnud
> vähemusgruppide poliitika – inimesi aetakse sihilikult tülli ebanormaalsuse seadustamise ja eriõiguste nõudmise kaudu
> Partokraatiaerakondlik võimuvõitlus on juba oma olemuselt vaenu külvav poliitika
> Demokraatia – rahvavõimu mõistet moonutatakse ja alavääristatakse
> maksupoliitika – maksud peavad olema koormavad ja siduvad, et orjust kinnistada

Author: EEK OrgGrupp