Erakond

erakondlik poliitika ehk Partokraatia on tõelise Demokraatia absoluutne vastand, mis on juba oma olemuselt ühiskonda lõhestav ja killustav. erakonna eesmärk on võimule saamine ja kodanikkonna üle valitsemine, mitte rahva teenindamine. Erakondliku poliitika kohaselt otsustab ja korraldab riigielu küsimusi väike grupp juhtfiguure nii erakonnaliikmete kui ka kogu rahva nimel.
Paratamatult näeb kehtiv seadusandlus ette võimu teostamist erakondliku poliitika kaudu. Meie erakonna eesmärk on tulla võimule selleks, et teha lõpp partokraatliku poliitikaga ja anda kogu võimutäius kodanikkonna kätte. Sellega lõpetab ka Erakond Eesti kodanikud oma tegevuse.

Author: EEK OrgGrupp