Ebaõiglast riigisüsteemi

Ebaõiglane on riigisüsteem, milles võim on valitsejate käes, et valitseda riigi alamate (rahva) üle. Rahvavõim on tühipaljas sõnakõlks, sest tegelikkuses valib Rahvas endale valitsejaid.
Õiglane on riigisüsteem, milles teostab esindus- ja otsedemokraatia kaudu võimu ainult kodanikkond, kes palkab enda teenindamiseks spetsialiseeritud teenistujad.

Author: EEK OrgGrupp