Riigivanem

Riigivanem on Eesti Vabariigi Valitsuse juht ja riigipea, kelle kinnitab ametisse Riigikogu. Riigivanem valitakse avaliku konkursi korras parimate hulgast. Riigivanem ei ole valitseja rahva ega…

Loe edasi » Riigivanem

Külakogu

Külakogu moodustub majapidamiste esindajatest. Majapidamine on külade ja asumite väikseim üksus (korter või eramu), mille moodustavad inimesed, kelle elukoht on registreeritud rahvastikuregistris samale aadressile. Majapidamist

Loe edasi » Külakogu

Majapidamine

Majapidamine on külade ja asumite väikseim üksus (korter või eramu), mille moodustavad inimesed, kelle elukoht on registreeritud rahvastikuregistris samale aadressile. Majapidamist esindab vähemalt üks täisealine…

Loe edasi » Majapidamine

riigvara

Riigivara on kodanikkonna ühisomand. Ühisomandit käsutab ja selle kasutamise üle otsustab ainult kodanikkond esindatuse kaudu, mitte riigiaparaat.

Loe edasi » riigvara

Ainelised väärtused

Aineliste väärtuste loojad on ettevõtjad ja palgatöötajad (maksumaksjad), kes tegelevad tooraine hankimise, ümbertöötlemise ja nendega seotud teenuste osutamisega.

Loe edasi » Ainelised väärtused

Patrioot

Patriotism on moraalne ja poliitiline põhimõte, mille kohaselt väljendatakse ustavust ja lojaalsust oma riigile ning valmisolekut ohverdama isiklikud huvid oma riigi hüvanguks.

Loe edasi » Patrioot

rahvas

Kõik inimesed, kes elavad alaliselt Eesti Vabariigis, on eesti rahvas. Nendeks on eestlased, venelased, ukrainlased jm rahvused. Rahvas ei teosta võimu – ei riigi ega…

Loe edasi » rahvas

ebaõiglast riigisüsteemi

Ebaõiglane on riigisüsteem, milles võim on valitsejate käes, et valitseda riigi alamate (rahva) üle. Rahvavõim on tühipaljas sõnakõlks, sest tegelikkuses valib rahvas endale valitsejaid. Õiglane…

Loe edasi » ebaõiglast riigisüsteemi

Kodanik

Eesti Vabariigi kodanikud on kõrgeima riigivõimu kandjad ja ühisvara ainsad omanikud, kellel on õigus saada omanikutulu sünnist surmani.

Loe edasi » Kodanik

Vajadused

Oluline on teadvustada ja mõista, et meie vajadused jagunevad isiklikeks ning ühisteks. On küll loomulik, et iga inimene soovib oma isiklikke vajadusi pidada esmatähtsaks, kuid…

Loe edasi » Vajadused