Tarbemaks

Tarbemaks on rahavoogude pealt arvestatav maks. Tarbemaksuga maksustatakse kõik rahakanded ja sularaha väljamaksed. Mida suuremad on rahavood, seda madalam on ka tarbemaks, mis sõltub eelarveliste…

Loe edasi » Tarbemaks

Jaga ja valitse

Jaga ja valitse” põhimõtte kohaselt tuleb rahvast lõhestada, killustada ja tülli ajada, et oleks hõlpsam valitseda, sest lõhestunud rahvas ei suuda moodustada ühtset jõudu ebaõigluse…

Loe edasi » Jaga ja valitse

Riik

Riigi tunnusteks on: kindel territoorium, rahvas, suveräänne võimu. Eesti riik on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgeimat riigivõimu teostab ühtse õiguskorra alusel hääleõiguslik kodanikkond….

Loe edasi » Riik

Partokraatia

Partokraatia on ühe või mitme erakonna (partei) võim, mis on kodanikkonna võimu (rahvavõimu) ehk tõelise demokraatia absoluutne vastand. Sest: – erakonnad tegelevad ainult erakonna kitsaste…

Loe edasi » Partokraatia

vabad

Vaba kodanik on just nii palju vaba kui palju ta suudab vastutust kanda. Vastutustundlik kodanik arvestab teiste kodanikega, ühiskonnaga ja keskkonnaga!

Loe edasi » vabad

Riigivanem

Riigivanem on Eesti Vabariigi Valitsuse juht ja riigipea, kelle kinnitab ametisse Riigikogu. Riigivanem valitakse avaliku konkursi korras parimate hulgast. Riigivanem ei ole valitseja rahva ega…

Loe edasi » Riigivanem

Külakogu

Külakogu moodustub majapidamiste esindajatest. Majapidamine on külade ja asumite väikseim üksus (korter või eramu), mille moodustavad inimesed, kelle elukoht on registreeritud rahvastikuregistris samale aadressile. Majapidamist

Loe edasi » Külakogu

Majapidamine

Majapidamine on külade ja asumite väikseim üksus (korter või eramu), mille moodustavad inimesed, kelle elukoht on registreeritud rahvastikuregistris samale aadressile. Majapidamist esindab vähemalt üks täisealine…

Loe edasi » Majapidamine

Riigvara

Riigivara on kodanikkonna ühisomand. Ühisomandit käsutab ja selle kasutamise üle otsustab ainult kodanikkond esindatuse kaudu, mitte riigiaparaat.

Loe edasi » Riigvara

Ainelised väärtused

Aineliste väärtuste loojad on ettevõtjad ja palgatöötajad (maksumaksjad), kes tegelevad tooraine hankimise, ümbertöötlemise ja nendega seotud teenuste osutamisega.

Loe edasi » Ainelised väärtused