Erakond Eesti Kodanikud (EEK) TAHTEAVALDUS!

Meie, Eesti Vabariigi kodanikud, avaldame TAHET muuta kardinaalselt olemasolevat riigisüsteemi!

Meid ootab ees suur muutuste aeg. Vana “jaga ja valitse” riigisüsteem on ajast ja arust. Täna on vajadus ja ka realistlik võimalus luua uus. Uue elustamine nõuab uut mõtlemist, põhimõttekindlust ja kodanikkonna ühinemist.

Lühikokkuvõte olulisemast

Kodanikkonna võim

Üleriigilisi valimisi ei toimu. Tahame lõpetada Partokraatia ehk erakondade osalemise riigivõimu teostamises. Riigivõimu saavad teostada ainult Eesti Vabariigi kodanikud, kes on kõrgeima riigivõimu kandjad:

 • kodanikkond teostab võimu esindusdemokraatia alusel ja põhimõttel alt-üles
  • küla valib hääleõiguslike kodanike hulgast külavanema, kes
   • esindab oma küla elanikke vallas vallakogu liikmena
    • vallakogu valib endi hulgast vallaelanike esindaja riigikogusse
     • riigikogu on seadusandlik kogu, mida juhib Riigivanem

Riigivanem esitab peaministrikanditaadi, kes moodustab valitsuse. Valitsus palgatakse rahvast teenindama, mitte rahva üle valitsema ega võimu teostama.

Me tahame riiki, kus ei ole presidendi institutsiooni. Põhjused:

 • President ei täida riigis mitte ainsatki eriomast funktsiooni, mis jääks tema puudumisel täitmata
 • president ei loo ise ühiskonnas mitte mingisugust reaalset väärtust, küll aga elatub koos oma “õukonnaga” tublide maksumaksjate loodud väärtustest, kes peavad teda ülal pidama ka veel pärast ametiaega
 • kodanikkond ei vaja enda üle valitsejat, kuid just valitsejat president endast sisuliselt kujutabk.

President on ülemvõimu sümbol, monarhia jäänuk.

Kodanikkonna omand, Omanikutulu ja Igakuine elatis

Turumajanduse põhimõtte kohaselt on omandilt saadav kasum omanikutulu. Meil, Eesti Vabariigi kodanikel:

 • on ühisvara (riigivara) ehk kodanikkonna omand (kaasomand)
  • on õigus saada omandilt omanikutulu
   • on õigus saada omanikutulu arvelt igakuist Elatist
    • elatis asendab pensionid ja toetused

Maksusüsteem

 • Eesti Vabariigis on vaja läbi viia kardinaalne maksureform. Uus maksusüsteem saab olema lihtne, arusaadav, kergesti kontrollitav ja igale kodanikule märkamatu koormusega. Tänaste maksude asemel kehtestatakse üks riigimaks, milleks on Tarbemaks.
 • Tarbemaks on rahavoogude pealt arvestatav maks. Tarbemaksuga maksustatakse kõik pangakanded, sealhulgas ka sularaha väljamaksed. Mida suuremad on rahavood, seda madalam on ka tarbemaks, sõltudes eelarveliste kulutuste mahust.
 • Kõik me oleme tarbijad ja mida võimekamad oleme tarbijana, seda enam laekub riigikassasse tarbemaksu. Mida rohkem laekub riigikassasse tarbemaksu, seda enam suureneb omanikutulu ehk osa tarbemaksust kantakse kodanikkonna omanikutuludesse.

Tervishoid

 • Tervishoiusüsteem vajab kardinaalseid muudatusi ja ümberkorraldusi. Tänane tervishoiusüsteem on kasuahnuse  ja rumaluse tulemus, mille eesmärk on teenida kasumit ja mitte tegeleda inimeste ravimisega, sest ravimine on tervishoiuteenuseid osutava äriühingu jaoks liialt kulukas.
 • Meie riigisüsteemi kohaselt ei tegele tervishoid ettevõtluse ega kasumi teenimisega, vaid on orienteeritud inimeste tervise eest hoolitsemisele. Riiklik tervishoiusüsteem on kodanikkonnale tasuta. Erameditsiini teenuste osutamine on eraettevõlus ja seda ei rahastata maksumaksja arvelt.
 • Kuna kodanikkond on huvitatud, et inimesed oleksid terved, on riigi ülesanne seista inimeste tervise eest. Selleks tuleb tegeleda terviseküsimustega ka ennetavalt. See hõlmab eelkõige tervisespordi rahastamist.

Haridus

 • Hariduse eesmärk on kujundada patriootlikke, teistega arvestavaid ja mõtlemisvõimekaid kaaskodanikke, mitte kuulekaid alluvaid. Haridus peab andma inimesele praktilised teadmised ja oskused, mis on vajalikud igale noorele elluastumiseks.
  • Põhi- ja keskharidus on tasuta ning kohustuslik.
  • Koolieelsed lasteasutused on tasuta.
   • Keskhariduse programm peab sisaldama noorte spetsialiseerumist või kutse omandamist.
  • Kõrgharidus on tasuta ainult vajaduspõhiselt ehk riikliku tellimuse korral.

  Õiglane on eestikeelse hariduse andmine juba lasteaiast alates, et vältida rahva lõhestamist keele alusel.

PEAME MEELES, ET IGAST SAMMUST OLENEB TULEMUS
JA VALESTI TEHTUD SAMMU KORRAL
ON LAUSRUMALUS
LOOTA HEALE TULEMUSELE, ET EHK LÄHEB HÄSTI!
NO EI LÄHE, SEE ON KINDLAMAST KINDEL!