Eesti Vabariigi põhiseadus

Kas põhiseadust on vaja muuta?

Jah, me tahame kodanikena, et põhiseadus saaks olema üheselt mõistetav. Selleks on vaja korraldada rahvahääletus. Muudatusettepanekud alljärgnevalt:

§ 1. Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on kodanikkond.

  • Kehtiv: § 1. Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on Rahvas.

 

Author: EEK OrgGrupp